Jak se starat o myčku v zimě?

zima 1

Zima je stejně dobré období na mytí vozidel u bezkontaktních myček, jako každé jiné, přičemž není problém umýt vozidlo ani při teplotě -10°C. Avšak majitel myčky se musí na zimu pořádně připravit.

V reakci na mnohé dotazy týkající se přípravy bezkontaktních myček na zimu, Vám přinášíme stručného průvodce.

zima 2

 

Jak začít s přípravou? Rozhodně by se mělo začít od prohlídky myčky autorizovaným servisem, jehož pravidelné návštěvy předchází mnohým nákladným poruchám, a v zimním období to platí ještě o to více.

Čemu by se měla věnovat pozornost? Nejdůležitější otázkou je zkontrolování dílů odpovědných za ochranu před zamrznutím myčky a všech jejích součástí.

Vlastníci myček nemohou také zapomenout na včasné zapnutí ohřívacích zařízení. V případě modulární myčky musí zůstat ohřívač v modulu zapnutý, aby ohříval osmotické filtry, změkčovač a nádrž s osmotickou vodou. Druhý ohřívač by měl být umístěný v modulu s technikou, a to v dolní části modulu tak, aby ohříval čerpadlo (tím předcházíme zamrznutí vody v čerpadlu). Ohřívače by měli být přes noc zapnuté na maximální výkon, v případě potřeby i přes den. Doporučujeme také instalovat teploměr uvnitř myčky, aby bylo možné kontrolovat vnitřní teplotu (nejlepší je umístit teploměr v dolní části myčky). V případě kontejnerových myček (pokud nemají vlastní ohřívání) je vhodné si zajistit elektrický ohřívač nebo ventilaci (v závislosti na převládající teplotě uvnitř kontejneru).

zima 3

Dalším krokem je kontrola podlahového vytápění – těsnosti a tlaku zařízení a ohřívání uvnitř modulů nebo kontejnerů. Jak by mělo být postaráno o podlahu během mrazů? Především nevypínejte podlahové vytápění myčky. Doporučuje se, aby systém podlahového vytápění byl v neustálém provozu. Kotel ohřívá vodu, podlahové čerpadlo uvádí do pohybu kapalinu v trubkách podlahového vytápění, díky čemuž kapalina nezamrzá. V případě, že někdo vypne některé ze stanovišť, může se stát, že kapalina zamrzne. Vypnutí jakéhokoli podlahového vytápění může způsobit více škod, než kolik se ušetří na spotřebě plynu.

V případě myček, které jsou poháněné na LPG a topnými oleji je potřeba dbát na to, aby byla myčka dobře zásobena příslušným palivem. Je třeba zkontrolovat hladinu v nádrži, aby se zabránilo vypnutí kotle z důvodu nedostatku paliva. Při těchto teplotách se může spotřeba všech paliv zvýšit. Kotel musí neustále pracovat, nesmí se ručně vypnout. V případě nedostatku paliva je třeba kotel později spustit stisknutím tlačítka “reset” nebo tlačítka “alarm” na hořáku.

moskva 3

Další nezbytnou procedurou je kontrola všech filtrů, a rychlá výměna těch znečištěných, což zabraňuje zamrzání vody ve vysokotlakém systému. Kontrola průchodnosti a zimních ventilů vysokotlakých pistolí nám také umožňuje zabránit nákladným opravám. Všichni majitelé myček jsou povinni kontrolovat systém cirkulace vody, tedy trubky a pistole, když se myčka nepoužívá (jestli propouští vodu). Je potřeba také zkontrolovat, zda je nádrž systému cirkulace naplněna vodou (jestli se v nádrži nenachází znečištění jako písek, papír atd.). V případě, že jsou v nádrži nečistoty, je potřeba je co možná nejdříve odstranit, protože mohou způsobit poškození cirkulačního čerpadla (může dojít k ucpání filtru). Celý systém cirkulace vody musí zůstat průchozí. Nemůžeme připustit situaci, kdy se čerpadlo z důvodu běhu na sucho zadře a cirkulace přestane fungovat. Kromě toho, zkontrolujeme zda plovák, který vpouští vodu do cirkulační nádrže, pracuje správně. Je také důležité zkontrolovat tlak vody v systému cirkulace, v případě potřeby je možné ho zvýšit o zhruba 4 bary.

Před zimní sezónou je třeba také zkontrolovat, zda jsou v pistolích instalovány zimní ventily. Nejlépe se to dá zkontrolovat tak, že uzavřete přívod elektrické energie do myčky, ale necháte otevřený přívod vody. Pokud za chvíli začne vytékat voda z pistole pod velmi nízkým tlakem, tak máme jistotu, že se jedná o zimní ventily. Na závěr je třeba zmínit, že dobře udržovaná myčka, která je soustavně připravována na zimní sezónu, bude sloužit déle. Příkladem takové myčky, která funguje i v těch nejhorších klimatických podmínkách, je myčka BKF na Sibiři, která spolehlivě pracuje i při mínusových teplotách.

Zobacz także

Komentarze