Myčka na prášek nebo kapalinu?

myjnia glownz
Zákaznící investující do bezkontaktních myček se často ptají sami sebe - Je lepší myčka fungující na bázi práškových nebo kapalinových chemických prostředků? Existuje mnoho teorií hovořících o výhodách a nevýhodách obou produktů. Na začátku je třeba zmínit, že jak kapalina tak i prášek mají svoje plusy a mínusy, a navíc není kapalina jako kapalina a to samé se týká i prášku. Začneme tedy se shrnutím těch nejznámějších argumentů pro a proti. myjnia 1 Prášek bývá kritizován především výrobci kapalných chemických prostředků. Jedná se hlavně o tvrzení, že prášek obsahuje fosfor a má třecí vlastnosti, které ho činí více agresivním ve vztahu k čerpadlu, čímž snižují jeho životnost. Samozřejmě v případě nesprávné teploty nebo nedostatečné měkkosti vody se nemusí prášek dokonale rozpustit, což může v dlouhodobém horizontu vést k postupnému nahromadění zbytků nerozpuštěné chemie, a tím pádem k vystavení mechanismu rychlejšímu opotřebení. Taková situace však nastává pouze v případě porouchání myčky, kdy myčka nepracuje správně. Je třeba zdůraznit, že se jedná o zanedbatelný fenomén - rozhodně se to nestává v tak obrovském měřítku jak praví městská legenda. Výše zmíněné účinky jsou, vzhledem k současné technologii, velmi nepravděpodobné. A i u průměrné myčky, vybavené dobrou technologií a kvaltiními chemickými prostředky, se nesetkáte s následky vyvolanými třecími vlastnostmi prášku. myjnia 2 Když už mluvíme o technologii, jistě stojí za to rozptýlit zvěsti, které říkají, že používání práškových chemických prostředků zvyšuje riziko běhu na sucho. Jistě, v případě myčky bez efektivního měření stavu vody v nádrži s práškem, existuje takové riziko. Nicméně, myčky BKF nabízejí elektronická čidla, která monitorují hladinu vody v nádrži (správa přes cloud). Díky našim ochranným opatřením a vysoce kvalitním komponentům, klesá riziko poškození čerpadla, v důsledku běhu na sucho, prakticky na nulu. Zastánci prášku navíc reagují na výše zmíněné argumenty tím, že práškové chemické prostředky jsou účinnější. Je obecně známo, že lépe smývají hlavně usazené nečistoty. Aby bylo dosaženo stejné úrovně mytí pomocí kapaliny, je třeba nastavit mnohem větší dávkování, než je tomu u prášku. V poslední době mnoho lidí podporuje výstavbu myček na kapalinové chemické prostředky. Obchodní zástupci prodávající kapalinovou chemii prohlašují, že každá moderní myčka by měla být na kapalinu a argumentují výhodami kapaliny a nevýhodami prášku. Mínusů a plusů pro oba produkty je samozřejmě mnoho, ale my se zaměříme na jeden, pro investora nejdůležitější, aspekt, a to na cenu.


8 minuty
1 min
spotřeba vody
13 l/m
dávkování
g
%
spotřeba
čistícího prostředku
g/min
ml/min
cena
čistícího prostředku
Kč/25kg
Kč /20l
prodejní sleva
%
%
cena čistících prostředků po slevě
Kč/25kg
Kč /20l
náklady mytí
cena prostředků * spotřeba


Jak je vidět z výše uvedených výpočtů, při nejmenším rozumném dávkování kapaliny - 0,005 litru jsou náklady ve výši 2,76Kč Použití stejného programu a takového množství prášku, které zajístí stejnou úroveň mytí - 14 gramů, jsou náklady pouhých 0,98Kč. Jak můžete vidět, náklady spojené s provozem kapalinových chemických prostředků u bezkontaktních myček jsou o více než 100% dražší, než u práškové chemie. Výhradní používání kapalinových prostředků dává ekonomický smysl v případě, že dávkování je nastavené na minimální hodnotu a zákazník vždy domyje své vozidlo pomocí kartáče. Nicméně z našich statistik vyplývá, že v České republice zákaznící obvykle nepoužívají kartáč, a to ani v případě, kdy je namontován na myčce. A v takovém případě, s malou dávkou kapalné chemie, bude efekt mytí mizerný a zákazník nešťastný. myjnia 3 Rozhodnutí, který z produktů je lepší, necháme na investorech, ale jako výrobce automyček, který nabízí obě možnosti, doporučujeme používat na bezkontaktních myčkách práškové chemické prostředky - čísla hovoří sama za sebe,a v případě kartáčové myčky můžete zvážit užívání kapalných prostředků. Nicméně my doporučujeme mix - prášek na důkladné mytí a kapalinové prostředky ke kartáči.

Zobacz także

Komentarze