Jak otworzyć myjnię bezdotykową?

BKF Myjnie

Z roku na rok, po polskich drogach, jeździ coraz więcej aut. Każdy z kierowców, chociaż raz w życiu, odwiedził myjnię samochodową. Większość z nich robi to regularnie, co czyni budowę myjni dobrą inwestycją. Dane statystyczne mówią nawet o możliwym zwrocie inwestycji już po 3 latach! Jak powszechnie wiadomo, myjnia samochodowa to dobry pomysł na interes, lecz żeby osiągnąć wysokie obroty inwestor musi wziąć pod uwagę wiele aspektów przy tworzeniu biznes planu.

Pierwszą kwestią na jaką należy zwrócić uwagę jest lokalizacja. Do budowy myjni niezbędna jest odpowiednia działka. Teren nadający się pod budowę myjni samochodowej musi spełniać trzy podstawowe kryteria: podłączenie do mediów, atrakcyjna lokalizacja oraz wystarczająca powierzchnia do zbudowania obiektu (minimalny wymiar to 270m2, a w tym 60m2 to sama powierzchnia myjni bezdotykowej dwustanowiskowej). Najkorzystniejsza sytuacja dla właściciela to taka, w której posiada on już działkę, na której prosperuje jego biznes np. sklep, stacja benzynowa, stacja kontroli pojazdów czy warsztat. W takiej sytuacji inwestor zaoszczędzi nie tylko na kupnie działki, ale również na podłączeniu mediów, które są niezbędne do budowy myjni. A ponadto oba biznesy będą na wzajem się napędzać. Należy pamiętać, że atrakcyjna działka powinna znajdować się przy dużych skupiskach ludzkich lub ruchliwych drogach. Ponadto na plus myjni działa dobra widoczność obiektu oraz łatwy dojazd.

myjnia Strumień

A jak wyglądają koszty takiej inwestycji? Ile kosztuje myjnia bezdotykowa?

Koszty różnią się znacznie w zależności od lokalizacji, ilości i rodzaju niezbędnych do wykonania prac ziemnych, wielkości działek czy odległości na jaką należy doprowadzić media do myjni. Trzeba też uwzględnić koszta urządzeń i np. dodatkowych funkcjonalności, jak możliwość płacenia kartą.

Za to miesięczne przychody, przy dobrej lokalizacji, mogą oscylować w okolicy 5-10 tys. na jedno stanowisko mycia.

Przejdź do konstruktora myjni, wypełnij potrzebne parametry, a my to wycenimy. Kliknij w link poniżej.Należy wspomnieć, że kupujący nie musi dysponować całym kapitałem inwestycyjnym. Myjnię można wziąć w leasing. Spłata rat czynszu leasingowego, w przypadku leasingu operacyjnego, jest korzystnie opodatkowana. Opłaty leasingowe w całości można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. W przypadku leasingu myjni bezdotykowych elementami składowymi, które mogą być finansowane, są: podzespoły, wiaty, odkurzacze i kompresory. Należy pamiętać, że leasingiem nie będzie objęta infrastruktura ziemna oraz zakup działki. Warto pamiętać, że w większości przepadków, leasing jest możliwy tylko dla myjni nowej, a jej dostawcą powinien być producent krajowy jak np. firma BKF. Ze względu na dużą wartość inwestycji i specyfikę urządzenia wymagana jest pełna procedura weryfikacji zdolności leasingowej i zabezpieczenia płatności, jednak każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.

Wymagane dokumenty i informacje – załącznik do pobrania

Gdy inwestor wybierze odpowiednią działkę należy przejść do formalności jaką jest podpisanie umowy na zakup lub dzierżawę. Przy podpisywaniu umowy warto pamiętać o tym, że na wybudowanie myjni musi wyrazić zgodę odpowiedni organ zarządzający urbanistyką czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Warto więc zawrzeć z właścicielem działki umowę warunkową na zakup lub najem, wchodzącą w życie dopiero po uzyskaniu warunków zabudowy. Warto sprawdzić czy plan zagospodarowania dla danego terenu pozwala na wybudowanie tego typu inwestycji (jeżeli teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania, należy wystąpić o warunki zabudowy).

Umowę dzierżawy warto zawrzeć na jak najdłuższy okres, tak aby myjnia mogła spokojnie funkcjonować, a jej właściciel mógł korzystać ze wzrastającej popularności obiektu. Tego typu umowy zazwyczaj zawiera się na okres minimum 10 lat. A gdy wiemy, że chcemy postawić myjnię i mamy już pod nią działkę, należy zrobić mały rekonesans wśród producentów. Wybór myjni jest bardzo ważny. Od jakości komponentów zależy czy myjnia będzie dobrze funkcjonować. Należy pamiętać, że warto postawić na nowoczesną technologię, która zaowocuje zwiększeniem zysków. Pierwsze pytanie jakie powinien sobie zadać inwestor to czy chce wybudować myjnię kontenerową czy modułową. Myjnia, zarówno modułowa jak i kontenerowa, może być wybudowana jako uzupełnienie oferty wielu innych obiektów np. : stacji benzynowych, stacji gazu, myjni ręcznych, stacji kontroli pojazdów lub wulkanizacji.

Bratislava Dubrawa

Gdy, w oparciu o zapotrzebowanie, inwestor wybierze już rodzaj myjni i liczbę stanowisk, powinien skoncentrować się na dodatkowych opcjach jakie proponują producenci. Obecnie na rynku można spotkać wiele udogodnień takich jak możliwość zarządzania myjnią, czy nawet całą siecią myjni, za pomocą aplikacji w telefonie. BKF proponuje system, który pozwoli sprawdzić wszystkie niezbędne dane i ograniczyć wizyty na myjni do minimum. Ponadto w ofercie znajduje się system lojalnościowy oraz możliwość zamontowania czytników paypass, które pozwolą przyciągnąć na myjnie klientów chcących zapłacić za mycie kartą. Warto też zauważyć, że taki sprzęt jak rozmieniarka banknotów to konieczność na nowoczesnej myjni. BKF proponuje dodatkowo zamontowanie systemu YETI, dedykowanego do myjni kontenerowych, który kontroluje obieg monet na myjni – odprowadza monety z pulpitów sterowniczych do rozmieniarki banknotów, a nadwyżkę odprowadza do sejfu.

Inwestor, przy wyborze firmy, od której chce nabyć myjnię, powinien również dopytać producenta o chemię oraz o serwis. Dla osób, które chcą postawić swoją pierwszą myjnię, ważne jest też żeby trafiły na kogoś kto je poprowadzi i doradzi. BKF Myjnie oferuje pełne wsparcie swojemu klientowi. A gdy wszystkie szczegóły zostaną dopięte z producentem myjni należy przejść do pozostałych formalności. Warto zapamiętać, że są dwie możliwości załatwiania przyszłych formalności. Można wynająć architekta, który załatwi całą papierkową robotę, lub można samodzielnie prowadzić sprawę, a architektowi zlecić wyłącznie wykonanie adaptacji. Po podjęciu decyzji należy podpisać umowę z architektem, określającą harmonogram prac, tak aby zabezpieczyć się przed nadmiernym przedłużaniem realizacji inwestycji.

myjnia BKF

Kolejnym ważnym punktem jest pozwolenie na budowę. Potrzebne materiały to: projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu (prace przedprojektowe oraz projektowe). Jeżeli zostały wydane warunki zabudowy lub plan zagospodarowania przewiduje inwestycję tego typu, architekt może przystąpić do przygotowania dokumentacji do pozwolenia na budowę. W ramach takiej dokumentacji trzeba wykonać projekty podłączeń wody, prądu, gazu lub oleju. Potrzebny też będzie plan zagospodarowania terenu. W zależności od wymagań gminy może wystąpić konieczność wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Muszą zostać również podpisane warunki dostawy mediów z odpowiednimi dostawcami. Po złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, urząd ma miesiąc na jego rozpatrzenie. Po rozpatrzeniu wniosku, musi się on uprawomocnić, co trwa dwa tygodnie. Po tym okresie można przystąpić do budowy myjni.

Dla ułatwienia podajemy harmonogram działań:

  1. Inwestor powinien udać się do ośrodka geodezyjnego, po mapę ewidencyjną oraz wypis i wyrys z ewidencji gruntu.
  2. Następnie w Urzędzie Miasta należy zaczerpnąć informacji, czy działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli tak to należy poprosić o wypis z miejscowego planu (odpłatnie), z którego będzie wynikało, co można budować na działce i czy może to być myjnia. – Jeżeli na terenie objętym planowaną inwestycją nie ma planu miejscowego, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy!
  3. Później inwestor powinien sprawdzić jakie ma możliwości podłączenia do mediów: woda, kanalizacja, gaz, prąd i deszczówka. W tym celu należy wystąpić do zarządców sieci, o zapewnienie możliwości przyłączenia do danej sieci (jeżeli istnieje możliwość występujemy o warunki przyłączeniowe).
  4. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji i upewnieniu się, że w danym miejscu będzie można postawić myjnię, należy zlecić geodecie wykonanie mapy do celów projektowych.
  5. Następnie inwestor musi udać się z dokumentami do architekta, celem przygotowania dokumentacji budowlanej, która pozwoli na uzyskanie stosownych pozwoleń i uzgodnień.
  6. Na końcu dochodzi do podpisania umowy z producentem myjni i rozpoczęcia procesu budowlanego. Jednak należy pamiętać o wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru rozpoczęcia budowy i dostarczeniu dokumentów do kierownika budowy (z oświadczeniem że przyjmuje on obowiązki kierownika budowy).

myjnia_squer3

Prace budowlane trwają około 2 miesiące. W zakres tych prac wchodzi przygotowanie płyty betonowej, podciągnięcie prądu, gazu, wody. W momencie, gdy posadzka jest gotowa, następuje montaż wiaty oraz urządzeń, który trwa, w zależności od rodzaju myjni i ilości stanowisk, od dwóch dni do jednego tygodnia. Po zakończeniu inwestycji należy ją zgłosić do odbioru. Pozwolenie na budowę określa, jakie instytucje muszą zostać powiadomione o odbiorze. Zakończenie budowy rozpoczynamy od zakończenia wpisów w dzienniku budowy i załączenie protokołów: kominiarskiego, instalacji sanitarnej (przyłącza), instalacji elektrycznej, zgłoszenia do sanepidu o odbiór (zdarza się, że inspektorat miejscowy tego wymaga) oraz zgłoszenia straży pożarnej. Komplet dokumentów składamy z wnioskiem o zgłoszeniu gotowości do odbioru obiektu i chęcią użytkowania do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dopiero po załatwieniu wszystkich formalności i uzyskaniu odbiorów możemy uruchomić myjnię i rozpocząć zarabianie pieniędzy.Zobacz także