Ważna informacja dla właścicieli myjni – podatek od myjni bezdotykowej

zmiany-w-podatku-myjnia-bezdotykowa-2017

31 lipca 2017 roku w Dziennik Gazeta Prawna ukazał się artykuł, bardzo istotny z punktu widzenia właściciela myjni samochodowej. Publikacja porusza temat podatku od nieruchomości myjni bezdotykowej.

Według orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego podatek powinien być liczony zarówno od elementów budowlanych, jak i urządzeń służących do czyszczenia samochodów, które tworzą razem całość techniczno-użytkową.

Prześledźmy jednak całą sprawę krok po kroku. Sprawa sądowa dotyczyła spółki, która jest właścicielem myjni bezdotykowej. Elementy składowe myjni to: wiata z kontenerem, stanowisko zewnętrzne, przeszklone przegrody, urządzenia w postaci myjni, odkurzacza i trzepaczek.

Właściciel firmy twierdził, że powinien płacić podatek od nieruchomości tylko w zakresie elementów budowlanych, a za takie nie uważał urządzeń. Odmienne zdanie miał Prezydent Stargardu, który twierdził, że podatek powinien być płacony od całej myjni, przywoływał tu ustawę Prawo Budowlane i ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Odnosił się do zapisów, że „na myjnie składają się urządzenia budowlane i niebudowlane, które są ze sobą fizycznie i funkcjonalnie powiązanie i przez to tworzą całość techniczno-użytkową”. Tę interpretację popierało samorządowe kolegium odwoławcze oraz sądy obu instancji.

Sąd WSA w Szczecinie odwołał się do analogii dot. stacji gazu LNG. Tam też liczy się podatek nie tylko od zbiornika gazu, ale również od urządzeń powiązanych. Przywołane zostało orzecznictwo NSA z 4 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 930/12.

Sędzia NSA Stefan Babiarz:

wskazał natomiast na art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym „budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego”. A art. 3 pkt 1 lit. b prawa budowlanego stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym, to należy przez to rozumieć budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Co prawda w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, zawierającym definicję budowli, nie ma wymienionej myjni, ale zdaniem NSA nie ma to znaczenia. Kluczowe są bowiem wcześniejsze regulacje, czyli art. 3 pkt 1 lit. b prawa budowlanego.

Właścicielom myjni sugerujemy przeanalizowanie tego tematu ze swoim prawnikiem, który na pewno będzie w stanie wyjaśnić wszelkie niejasności.

Cała treść artykułu znajduje się pod linkiem podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1061279,podatek-jest-od-calej-myjni-bezdotykowej.html

Komentarze